sondy kosmiczne
Rosetta, 67P/Czuriumow-Gerasimienko
Amerykańskie instrumenty Rosetty włączone
10 czerwca 2014

Trzy instrumenty NASA znajdujące się na pokładzie europejskiej sondy Rosetta z rozpoczęły już prowadzenie obserwacji i przesył danych naukowych na Ziemię. Wspomniane amerykańskie instrumenty to Microwave Instrument for Rosetta Orbiter (MIRO), spektrometr ultrafioletu Alice oraz Ion and Electron Sensor (IES). Łącznie na pokładzie Rosetty znajduje się jedenaście instrumentów naukowych.

Instrument MIRO na podstawie promieniowania mikrofalowego emitowanego przez takie gazy jak woda, amoniak czy tlenek węgla, będzie mógł: (1) zmierzyć wzajemne proporcje tych gazów oraz proporcje kluczowych izotopów zawartych w lodowym jądrze, (2) zbadać proces odgazowania zewnętrznej warstwy jądra, (3) przestudiować procesy formujące wewnętrzną komę, (4) scharakteryzować globalny rozkład podpowierzchniowej temperatury jądra.

Spektrometr ultrafioletowy ALICE będzie prowadził obserwacje w zakresie ultrafioletowym (70 - 205 nm). Za pomocą tego instrumentu będzie można m.in. (1) zmierzyć tempo produkcji oraz rozkład przestrzenny takich gazów jak woda, tlenek i dwutlenek węgla, (2) ustalić zawartość gazów rzadkich w jądrze (zwłaszcza zawartość argonu i neonu), (3) określić zawartość w jądrze takich pierwiastków jak węgiel, wodór, tlen, azot i siarka, (4) monitorować aktywność jądra w zależności od zmieniających się warunków słonecznych, (5) zmapować skład powierzchni jądra w dalekim ultrafiolecie, (6) monitorować czasową zmienność jonów tlenu, azotu, siarki i węgla zawartych w komie itp.

Instrument IES jest częścią pakietu przyrządów RPC. Instrument będzie mierzył równocześnie strumień elektronów jak i jonów w obłoku plazmowym otaczającym jądro w zakresie energii od 1 eV do 22 keV. Za jego pomocą będzie można m.in. (1) obserwować zmieniającą się aktywność kometarną, (2) badać oddziaływanie wiatru słonecznego na komę (3) oszacować właściwości elektryczne jądra.

Zdjęcie: ESA/ATG Medialab

comments powered by Disqus

Mapa serwisu
Zasady korzystania z serwisu
• Misje sond kosmicznych 2007-2014
• Data ostatniej aktualizacji: 11 lipca 2014